ඇමතියෙක් රජයේ වී තොග විකුණා කෝටි ගණනක් යටිමඩි ගහලා

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

රජය විසින් ගිය කන්නයේ මිලට ගනු ලැබූ වී තොග සත්ත්ව ආහාරවලට විකිණීමේදී රුපියල් කෝටි ගණනක මුදලක අක‍්‍රමිකතාවක් සිදුවී ඇති බව ප‍්‍රබල ඇමැතිවරයෙක් විසින් අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාට පැමිණිලි කර තිබේ.

කිලෝවක් රුපියල් විසිහතරකට විකිණීමට කැබිනට් අනුමැතියද ලබාගෙන කිලෝවක් රුපියල් විසිනවය බැගින් විකුණා ඇතැයි අනාවරණය වී ඇත.

මෙසේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත්තේ වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් ලක්ෂයක් අලෙවි කිරීම සදහා වන අතර එක් කිලෝවකින් රුපියල් පහකට වැඩි ලාභයක් වෙන්කර ඇත .

මෙසේ රැපියල් 24කට විකිනීමට අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත්තේ කිලෝවක් රුපියල් තිස් අට බැගින් මිලදී ගත් වී තොගයි.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube