ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අඟහරුවාදා

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද දිනයේ සිදුනොවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

මිල සූත්‍රයට අනුව සෑම මසකම 10 වන දා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරෙයි.

මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, අද සෙනසුරාදා දිනයක් බැවින් එය ලබන අඟහරුවාදා දින දක්වා කල් දමා ඇති බවයි.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube