උණට ලබාදීමෙන් වළකින්න

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

මේ වනවිට කෙමෙන් ව්‍යාප්තව පවතින උණ රෝග වැළඳුන රෝගීන්ට ඇස්ප්‍රීන් ඇතුළු වේදනානාශක ලබාදීමෙන් වළකින්නැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෛද්‍යවරුන්ට සිහිකැඳවීමක් කර ඇත. උණ රෝගීන් ද ඇස්ප්‍රීන් හෝ වෙනත් වේදනානාශක ලබා නොගත යුතු බවද වෛද්‍යවරුන් තමාට ලබා දෙන ඖෂධ පිළිබඳව රෝගියාද සැළකිලිමත් විය යුතු බවටත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තව දුරටත් අනතුරු අඟවයි.

උණ රෝගීන් හට ඇස්ප්‍රීන් ඇතුළු වේදනා නාශක ලබාගත දුනහොත් හොත් එම රෝගී තත්වය තවත් උත්සන්න විය හැකි බවද ඩෙංගු රෝගීයකුට එම ඖෂධ ලබා දුනහොත් මරණයට පවා පත්වීමේ අවදානමක් පවත්නා බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනතුරු ඇඟවීමේ සඳහන්ය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube