එජාපය ප්‍රමුඛ සන්ධානය ගැන අවසන් තීරණය ලබන අඟහරුවාදා-කබීර් හෂිම්

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

එළඹෙන අඟහරුවදා වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ සන්ධානත වන. පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කර අවසන් එකඟතාවකට පැමිණෙන බව කබීර් හෂිම් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

යෝජිත සන්ධාන ව්‍යවස්ථාවේ සිදු කළ යුතු ඇතැම් සංශෝධන මේ වන විටත් සිදු කර අවසන් බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

කළුතර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කබීර් හෂිම් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube