කාකි ලොක්කකුට ආරක්ෂක මේනියාවක්

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

යුද්ධය පරාජය කර අවුරුදු හතක් ගතවුණත් පරණ පුරුදු තවම තියෙනවාලු. පොලිසියේ ලොකු මහත්තයකු ගේ ආරක්ෂාවක් දැක්කාම ඒ බව පේනවාලු.

දැන් ඔහුගේ රාජකාරිය පරණ කොටි කටේලු. මිනිහා ගමන් බිමන් යන්නේ ඉස්සරහින් පස්සෙන් ආරක්ෂාව ඇතුවලු. මෝටර් සයිකල්කරුවකු ඉදිරියෙන්ම යනවාලු. සුදු මේස් දමාගත් නිලධරයකු වාහනය පස්සෙන් වාඩිවෙලාලු. නිල රථය ඊළඟටලු. ඊට පසුව සන්නද්ධ පොලිස් භටයන් රැගත් ජිප් රියක්ලු. මේ සියල්ලම කරන්නේ කොටියාට බයේලු. ඒත් කොටි පුළුටක්වත් දැන් ඒ පැත්තේ නැතිලු.

මේ ලොක්කා යන එන විට වෝකිටෝකි සංඥා තොරතෝංචියක් නැතිව ඇහෙනවාලු. පාර දෙපැත්තේ මැස්සෙකුටවත් ඉන්න දෙන්නේ නැතිලු. සියලුම වාහන හා මිනිසුන් නවත්වනවාලු. සුදු අත්මේස්කරුගේ සංඥාවට වාහන දැන් ඉබේම නවතිනවාලු.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube