තෙල් මිල නැවතත් ඉහලට

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

අද(10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තෙල් මිල ඉහල දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඊට අදාලව ඔක්ටේන් 92 ප්‍රෙටල් ලීටරයක මිල රු 6කින් හා ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු 8කින් ඉහල යනු ඇත. එමෙන්ම සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රු 8කින් ඉහල දමා ඇති අතර සාමාන්‍ය ඩිසල් හි මිල ගණන් වෙනස්ව නොමැත. මුදල් අමාත්‍යංශය හදුන්වා දුන් මිල සුත්‍රයට අදාලව මෙලෙස සැම මසකම 10 වන දින තෙල් මිලෙහි වෙනසක් සිදුවෙනා අතර මිල සුත්‍රය හදුන්වා දීමෙන් අනතුරුව මේ දක්වාම තෙල් මිල ඉහල යාම පමණක් සිදුවීමද විශේෂත්වයකි.

සංශෝධනයට පසුව තෙල් මිල ගණන්

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක්             රු 155

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක්             රු 169

සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක්                          රු 141

සාමාන්‍ය ඩිසල් ලීටරයක්                     රු 123

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube