ධීවර අමාත්‍යංශය වරද්දා ගනී

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

යුරෝපා මත්ස්‍ය  තහනම ඉවත්කරවා ගැවීමට කටයුතු කරන බව යුරෝපා සංගමය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට දන්වා තිබේන බවත්  ඒ අනුව මෙම මස 21 වැනිදා සිට එම තහනම ඉවත් කෙරෙනු ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පෙර පැවසුවද පසුව එය වෙනස් කර තිබේ.

ඔවුන් පවසන්නේ මේ පිළිබඳ තීරණාත්මක හමුවක් 21 දා පැවැත්වෙන බවය. නමුත් මීට පෙර ඔවුන් පැවසුයේ මත්ස්‍ය තහනම එදින ඉවත්කරනා බවය.

IMG_20160419_164316

IMG_20160419_164328

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube