පාර්ලිමේන්තු විශේෂකාරක සභාවේ කාලය දිගු වෙන ලකුණු

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලිමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂකාරක සභාවේ කාලය මසකින් දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇති බව එම කමිටුවේ සභාපති නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පවසයි.

සැලසුම් කළ දිනට කාරක සභාවේ වාර්තාව සකස් කර අවසන් කිරීමට නොහැකි වුවහොත් කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා සමඟ සාකච්ඡා කර කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට සාමාජිකයින්ගේ අවධානය යොමුව ඇති බව අද දෙරණ කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පැවසුවේය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube