මහවිරු සැමරුමට විදේශිකයන්ද පැමිණේ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

පසුගිය 27වැනි දින එල්.ටි.ටි.ඊ. සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පවත්වන ලද මහවිරු සැමරුම් උත්සව සඳහා මෙවර විදේශිකයන් ද සහභාගිවී ඇති බවට වාර්තාවේ.

නව රජය යටතේ මහවිරු සැමරුම් කටයුතු සඳහා බාධාවක් නොපමුණුවනු ලබන බවට තහවුරුවීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් මෙසේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඛෙදුම්වාදී කොටි සංවිධානයේ මියගිය සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සැමරුම් උත්සව පවත්වා, අනෙකුත් කටයුතුවලට ද සහභාගීවී තිඛේ.

දකුණු ඉන්දියානු සුප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන මු. කලන්චියම් නැමැත්තාද එසේ මහවිරු සැමැරුම් කටයුතු වෙනුවෙන් ලංකාවට පැමිණ ඇති බවට වාර්තාවේ.

ඔහු යාපනයේ කෝපායි හි මහවිරු සැමැරුම් කටයුතු වල නියැළුණු බවට අප වෙත ඡායාරූප මගින් සාක්ෂි ලැබී තිඛේ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube