මහ පාරේ චන්ඩි මහරගම දී අත්අඩංගුවට

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

පසු ගිය දා කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේදී ප්‍රභූ රථයකට ආරක්ෂාව සලසන මුවාවෙන් ගම කරමින් ඒම  මාර්ගයේ ගමන් ගත් තවත් රථයක් නවත්වා එහි ගමන් ගත් අය ට සහ රථයට පහරදී තර්ජනය කල අය මහරගම ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි .

ප්‍රභූ ආරක්ෂකයන් මුවාවෙන් හැසිරෙමින් ගමන්ගත් එම මැර පිරිස  භාවිතාකල   ඩිෆෙන්ඩර් රථය ද මේ වන විට පොලිස් බාරයට ගෙන ඇත .

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube