මුලතිව්,සෝදිසි මෙහෙයුමකදී හක් බෙල්ලන් 388ක් නාවික හමුදා භාරයට

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

මුලතිව්, පුදුමාතලන් ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී හක් බෙල්ලන් 388 ක් නාවික හමුදාව සිය භාරයට ගෙන තිබේ.

නාවික හමුදාව පැවසුවේ, පුදුමාතලන් ප්‍රදේශයේ ධීවර වාඩියක් අසල වැලි යට සඟවා තිබූ මෙම හක්බෙල්ලන් තොගයක් එලෙස සොයා ගත් බවයි.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනතට අනුව මිලි මීටර් 70 ට වඩා අඩු විශ්කම්භයකින් යුතු හක් බෙල්ලන් සන්තකයේ තබා ගැනීම, මිලදී ගැනීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, විකිණීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වේ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube