මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඇතුළු සුළුපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීමේ තීරණය ගනී?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය, කඳුරට ජනතා පෙරමුණ ඇතුළු තවත් සුළු පක්ෂ කිහිපයක් මීළඟ අයවැය විවාදයට පෙර ආණ්ඩු පක්‍ෂයෙන් ඉවත් වී විපක්ෂයට එක් වීමට සාකච්චා පවත්වමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

තමන්ගේ පක්ෂ වල යෝජනාවන් සහ ඉල්ලීම් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇතත් එ සඳහා රජයේ පාර්ශ්වයෙන් පිළිගත හැකි මට්ටමේ පිළිතුරක් ලැබී තිබීම නිසා මෙම සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සමඟ ද සාකච්ඡා කිරීමට මෙම පක්ෂ සැලසුම් කර ඇත.

රවුෆ් හකීම්, රිෂාද් බදුර්දීන්, රාධක්‍රිෂ්ණන් වැනි පක්ෂ නායකයින් මේ පිළිබඳව රජයේ ප්‍රධාන පක්ෂ සමඟ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක්ද සිදු කිරීමට නියමිතය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube