රූපවාහිනි / අයි ටී එන් / සැලසිනේ මුල් පුටු කාන්තාවන්ට

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය සහ සැලසිනේ ආයතනයට නව සභාපතිනියන් තිදෙනෙකු  පත් කර තිබෙනවා.

ඒ මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින්.

ජාතික රූපවාහිනියේ නව සභාපතිනිය ලෙස ප්‍රවීණ චිත්‍රපට සහ ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය පත්කර තිබෙනවා.

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපතිනිය ලෙස ජේ.එම්. තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය පත්කර ඇති අතර සැලසිනේ සභාපතිනිය ලෙස උමා රාජමන්ත්‍රී මහත්මිය පත්කර ඇති බව සදහන්.ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස සිද්ධික් මොහොමඩ් ෆාරුක් මහතා තවදුරටත් ක්‍රියාකරනු ලබනවා.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube