ලොක්කට කොක්කක් දාන්න ඒකාබද්ධේ කෂ්ටිය ලෑස්තියි?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ඒකාබද්දෙ ඇතුළෙ “අත” පාටියෙන් පත්වුණ අයගෙ කතාබහක් ඇතිවුණා. ඒ පක්ෂයේ වගේම රටෙත් ලොකු මහත්තය තමන් කැඳවපු මීටිම ගැනලු.

මේ කතාවට එකතු වුණ හත් අට දෙනාගෙන් සමහරු කිව්වෙ ආසයි බයයි කතා…ඒත් ඒකාබද්දෙ ඉඟුරු කල්ලියක් වගේ පෙනී සිටින දෙතුන් දෙනෙක් කිව්වෙ කතා කළාම යා යුතු බවයි.

එයාල දෙපැත්තෙම කකුල් තියාගෙන ඉන්න… “සිල් විරෝධී” අය හැටියටත් සමහරු හඳුන්වනව. මේ අය දකුණ නුවර වගේ පළාත් වලින් ආපු උදවිය.

ඉතින් රටේ වගේම පක්ෂයෙ ලොක්ක දීපු ගුලිය ගිලගන්න බැරුව හතර අතේ කල්පනා කර කර ඉන්න කොට ඔන්න මේ කස්ටියෙ කෙනකුට ගණදෙවි නුවණක් පහළ වුණාලු. ලොකු මහත්තය මේ රැස්වීම කැඳවන්නෙ පක්ෂයෙ ලොක්ක හැටියට ද ආණ්ඩුවෙ ලොක්ක හැටියට ද කියල විමසීමයි යෝජනා වුණ උපාය…

ලොකු තැන ආණ්ඩුවෙ ප්‍රධානිය ලෙස රැස්වීම කැඳවනව නම් අලි පාටියත් එක්ක ආණ්ඩු කරන කස්ටිය සමඟ අපේ කතාබහක් නැහැ කියන්න හිතාගෙනලු මේ උපාය මාර්ගය යොදාගත්තෙ. ඊළඟට ලොකු මහත්තය පක්ෂ නායකය හැටියට රැස්වීම කැඳවන බව කීවොත් අලිත් එක්ක දීගෙ අතෑරල තමන්ට කතා කරන්න කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන් බවලු එයාලගෙ අදහස…

ඉතින් ලබන මාසෙ මුල සතියෙ කැඳවන්න යන මේ මීටිමට නිල වශයෙන් ආරාධනා කරන තුරු ඒ ගැන නොකර සද්ද ඉන්නත් එයාල තීන්දු කළා.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube