වන සතුන්ගෙන් වගාබිම් ආරක්ෂා කර ගන්න නව තාක්ෂණයේ පිහිටෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පඹයෙක්

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

දිනෙන් දින වෙනස් වන තාක්ෂණික ලෝකයේ නිමැවුනු අපූරු නව නිමැවුමක් පිළිබදව අපට වාර්තා වෙනවා. එනම් නවීන තාක්ෂණයටනුව නිමැවුනු විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන පඹයෙකි.

වන සතුන්ගෙන් වගා බිම් ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙලෙස සඳහා විදුලි පඹයකු නිපදවා ඇතැයි නුවරඑළිය ගොවිජන සේවා කාර්යාලය පවසනවා.
සී ටෙක් විදුලි පඹයා (ආරක්ෂිත විදුලි වැට) යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන මෙම එක් උපකරණයක් මඟින් අක්කරයක පමණ ප්‍රමාණයක් වන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගත හැකි බවත් සූර්ය කෝෂයකින් ලබා දෙන විදුලියෙන් මෙම පඹයා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බවත් එම ආයතනයේ ගොවිජන සේවා සංවර්ධන නිලධාරි තුසිත කුමාර මාධ්‍යයට කියා සිටියා.

උෟරන්, මුවන්, ගෝනුන්, හාවන්, ඉත්තෑවන්, ගවයන් වැනි සතුන්ගෙන් වගාබිම්වලට සිදුවන හානිය මෙම උපකරණය මඟින් වළක්වා ගත හැකි අතර දැනටමත් විවිධ ප්‍රදේශවල ගොවීන් මෙම පඹයා භාවිත කිරීමට ආරම්භ කර ඇති බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ.

රුපියල් 21,000ක් වැනි මුදලකට විදුලි පඹයා ලෙසින් හඳුන්වන මෙම උපකරණය නුවරඑළිය ගොවි ජනසේවා කාර්යාලය මඟින් ලබාගත හැකි බව සදහන්.

සී ටෙක් විදුලි පඹයා

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube