සුජීව සේනසිංහ කෝප් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කරයි?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ඇලෝසියස්ගෙන් මුදල් ලබාගත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා කෝප් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ.

විපක්ෂයෙන් එන බලපෑම හමුවේ මන්ත්‍රීවරයාට මේසේ ඉල්ලා වීමට සිදුව තිබේ.

කෙසේ වෙතත් කතානායකවරයා හෝ අගමැතිවරයා ඉල්ලීමක් කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීකමින්ද ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් බව සේනසිංහ මහතා  මාධ්‍ය හමුවේ කීවේය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube