සෞදි ගුවන්යානා තුළ WHATSAPP නොමිලේ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ගුවන්යානා තුළ WhatsApp සමාජ ජාල මෘදුකාංගය නොමිලේ භාවිතා කිරීමට පහසුකම් සපයා දෙන බව සෞදි ගුවන් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එම ගුවන් සමාගම අදාළ නිවේදනය මගින් පවසා ඇත්තේ WhatsApp මෘදුකාංගය හරහා පණිවිඩ පමණක් යැවීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බවයි.

මීට පෙර ගුවන්යානා පියාසර කරන අවස්ථාවේ WhatsApp මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමට ගුවන් මඟීන්ට අවස්ථාව හිමි වූවේ නැහැ. අදාළ පහසුකම සියලුම අභ්‍යන්තර ගුවන්ගමන් සහ තෝරාගත් අන්තර්ජාතික ගමනාන්ත කීපයකට ලබාදීමට ගුවන් සමාගම තීරණය කර ඇති බවද අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube