හලාල් නීතිගත කරන්න ප්‍රමිති ආයතනයට ලිඛිත දැනුම්දීමක්

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

හලාල් සහතිකය නීතිගත කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇති බව තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

කතානායකවරයාගේ අනුදැනුම මත පාර්ලිමේන්තු ආංශික අනුකාරක සභාවෙන් මෙම දැනුවත් කිරිම සිදු කර ඇති බවයි හෙතෙම පවසයි.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube